xóc đĩa đổi thưởng online xocdia.foo - Top 1 Nhà Cái Uy Tín Nhất Việt Nam & Châu Á ️

Thống kê truy cập
Đang online :    0002
Lượt truy cập : 570862

Ảnh và Video hoạt động

Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng

Phòng - Khoa

Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng

I. THÔNG TIN CHUNG

Trưởng khoa: Lê Văn Bắc

Số lượng: 6 người

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

a) Quản lý nhà giáovà người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

b) Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm:

- Xây dựng, điều chỉnh  chương trình đào tạo; biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo, học liệu của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo và hình thức đào tạo thuộc khoa mình quản lý hoặc do hiệu trưởng giao;

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các Modul/Môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lặp giữa các Modul/Môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo;

- Tổ chức đào tạo, giảng dạy lí thuyết, thực hành, thực tập cơ bản, thực tập sản xuất cho HSSV; ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào quá trình đào tạo. Nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.Quản lý chặt chẽ hồ sơ chuyên môn của giảng viên, giáo viên theo quy định. Tổ chức việc học kết hợp sản xuất làm ra sản phẩm hoặc thực hiện các hợp đồng sản xuất theo sự phân công của Ban giám hiệu (nếu có);

- Phối hợp xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch kiểm tra, thi, thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp;đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm đúng quy định, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

- Phối hợp với phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên; Công đoàn; Đoàn thanh niên tổ chức các phong trào thi đua; phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho giáo viên và học sinh, sinh viên;

- Quản lý  người học trong giờ hành chính; phối hợp với phòng KTĐBCL và công tác HSSV theo dõi quá trình tu dưỡng rèn luyện của người học ngoài giờ hành chính;

- Đôn đốc học sinh, sinh viên nộp học phí và các loại phí về phòng Tài chính - Kế hoạch đảm bảo đúng thời gian quy định.

c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ;hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến ngành, nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

d) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo;

đ) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho nhà giáo, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo thuộc khoa;

e)Tổ chức đánh giá nhà giáo trong khoa theo quy định của nhà trường;

g) Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa;Phối hợp với tổ kiểm tra kỹ thuật kiểm tra, thẩm định tình trạng hư hỏng của phụ tùng, vật tư thiết bị liên quan đến chuyên môn khoa mình trước khi đề nghị thay thế để trình Hiệu trưởng duyệt (tổ kiểm tra kỹ thuậtdo Hiệu trưởng quyết định).Thực hiện kiểm tra, đề xuất phương án sửa chữa (theo chuyên môn của khoa)đối với các trang thiết bị của nhà trường khi được hiệu trưởng giao.

h) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của hiệu trưởng.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

 


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Khoa Xây dựng cấp thoát nước (07.08.2011)
» Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú (16.08.2011)
» Khoa Điện - Điện tử (16.08.2011)
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011)
» Khoa Cơ khí động lực - Vận hành ô tô - MTC (16.08.2011)
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011)
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011)
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011)
» Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (16.08.2011)
» Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011)