xóc đĩa đổi thưởng online xocdia.foo - Top 1 Nhà Cái Uy Tín Nhất Việt Nam & Châu Á ️

Thống kê truy cập
Đang online :    0001
Lượt truy cập : 570863

Ảnh và Video hoạt động

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Phòng - Khoa

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011 )
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011 )
» Khoa Cơ khí động lực - Vận hành ô tô - MTC (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011 )
» Khoa Điện - Điện tử (16.08.2011 )
» Khoa Công nghệ thông tin - Khoa học cơ bản và Dân tộc nội trú (16.08.2011 )
» Khoa Xây dựng cấp thoát nước (07.08.2011 )
» Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng (07.08.2011 )

I. THÔNG TIN CHUNG

Trưởng phòng: Hoàng Điệp Hiền

Số lượng: 9 người

SĐT của phòng: 02123.873.988                                              

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

a) Tham mưu thực hiện các chế độ chính sách; công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật; công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức, người lao động; công tác bảo vệ an ninh nội bộ.

b) Tham mưu lập kế hoạch tuyển dụng viên chức, ký hợp đồng lao động và công tác quản lý, sử dụng viên chức, người lao động.

c) Tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện quy trình bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm …viên chức quản lý đảm bảo đúng quy trình, quy định.

d) Quản lý hồ sơ viên chức, người lao động; Cập nhật hồ sơ, lập các biểu và báo cáo thống kê nhân sự định kỳ theo quy định; thực hiện nhiệm vụ báo cáo tăng, giảm chế độ BHXH với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La

e) Làm đầu mối tổng hợp về việc thực hiện kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học của trường.

f) Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ; thông tin, liên lạc; tiếp khách; phục vụ hội nghị, hội thảo và bố trí nơi nghỉ cho khách tới làm việc tại nhà trường.

  g) Tổ chức thực hiện các hoạt động hành chính: Dự trù, đề xuất vật tư hành chính trình hiệu trưởng duyệt; xác nhận nhật trình phương tiện phục vụ viên chức, người lao động.

h)  Lập hệ thống sổ sách, bảng biểu theo dõi các tài sản của nhà trường bao gồm: Nhà cửa, đất đai, kho tàng, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ sinh hoạt…;

k) Lập kế hoạch sử dụng, duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất định kỳ, hàng năm trình Hiệu trưởng duyệt và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã được phê duyệt.

l) Thực hiện nhiệm vụ cung ứng vật tư, văn phòng phẩm tài sản cho các phòng, khoa trong trường trên cơ sở đề xuất của các phòng, khoa khi đã được Hiệu trưởng duyệt.

m) Phụ trách việc cung cấp điện, nước phục vụ học tập và sinh hoạt của toàn trường.

n) Tham mưu giúp Ban Giám hiệu bố trí, sắp xếp nơi ở cho viên chức, người lao động có nhu cầu ở tại nhà thỉnh giảng của Trường.

o) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.

p)  Phụ trách y tế cơ quan, Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác vệ sinh môi trường và chăm sóc cây xanh trong nhà trường trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

q) Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng, khoa tiến hành kiểm kê cuối năm hoặc đột xuất theo quyết định của Hiệu trưởng.

r) Quản lý và khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất được giao.

s) Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011)
» Phòng Đào tạo (16.08.2011)
» Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh, sinh viên (14.03.2013)